Odlomak

Industrija papira, celuloze i papirne ambalaže je jedna od najvažnijih industrija koja upošljava tri miliona radnika u svetu i godišnje obrće preko 850 milijardi američkih dolara, a spada u vrlo dinamične industrije jer koristi najsavremenija dostignuća nauke i tehnologije.
Tehnološki proces izrade papira sastoji se iz tri koraka:

1. Prerade osnovnih sirovina u polufabrikate (poluproizvode),
2. Pripreme papirne mase,
3. Izrade (i dorade) papira.
U ovom radu će biti opisan prvi korak, odnosno proces prerade osnovnih sirovina u poluproizvode (polufabrikate) koji su najzastupljeniji u postupku izrade papira. Radi toga potrebno je dati kraća objašnjenja pojmova koji se u daljem radu koriste:
• Materijali su supstance od kojih su izrađeni predmeti koji nas okružuju, odnosno one supstance koje se mogu oblikovati u predmete određenog oblika, veličine i upotrebne vrednosti.
• Grafički materijali su određene vrste tečnih i čvrstih hemikalija koje se upotrebljavaju u grafičkoj industriji radi oblikovanja i izrade različitih grafičkih proizvoda.
• Grafički proizvodi su štampani proizvodi otisnuti nekom od štamparskih tehnika na određenu štamparsku podlogu.
Postoji više podela grafičkih materijala, a najčešća podela je (kao i kod svih materijala koji učestvuju u izradi nekog proizvoda) u dve grupe na:
1. Osnovne i
2. Pomoćne materijale.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • MATERIJALI I TEHNOLOŠKI PROCESI mr Bratislav Cukic
  • Školska godina: mr Bratislav Cukic
  • Seminarski radovi, Skripte, Tehnologija
  • Srbija,  Čačak,  Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese