Odlomak

Potrošač ili konzument je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Drugim rečima, status potrošača podrazumeva slobodno učešće na tržištu roba ili usluga i niz drugih prava koja su propisana zakonom o zaštiti potrošača. Status i prava potrošača propisani zakonom imaju obavezujuću prirodu. Npr. ovaj zakon smatra ništavim sve odredbe ugovora koje su suprotne odredbama zakona, a koje su zaključene na štetu potrošača. Takođe, sva prava koja su propisana zakonom su neotuđiva i potrošač nema mogućnost da ih se odrekne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari