Odlomak

Postoje mnogobrojne definicije održavanja kao i pojmova koji su vezani za održavanje, a tumače se na različite načine. Rad na unificiranju pojmova iz oblasti održavanje je započeo 1963. godine u okviru Evropske federacije nacionalnih društava održavanja EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Definicija održavanja prema EFNMS-u: Održavanje je funkcija preduzeća kojoj je poverena stalna kontrola nad postrojenjima radi obavljanje određenih popravki i revizija, čime se omogućava stalna funkcionalna sposobnost i očuvanje proizvodnih postrojenja i ostale opreme. Definicija održavanja prema standardu DIN 31051: Održavanje je skup mera za očuvanje i ponovno uspostavljanje nominalnog stanja identifikovanog tokom postupka procene stvarnog stanja sredstava za rad.  Definicija održavanja prema Evropskoj organizaciji za upravljanje kvalitetom EOQC (European Organization for Quality Control): Održavanje je kombinacija svih tehničkih i odgovarajućih administrativnih aktivnosti predviđenih za očuvanje nekog sredstva rada i dovođenje istog u stanje za obavljanje predviđene funkcije. Održavanje je skup radnji sa ciljem da se neki sistem odnosno transportno sredstvo zadrži ili vrati u stanje koje obezbeđuje normalno izvršenje odgovarjuće funkcije. Postoji dosta koncepcija održavanja, a jedna od njih je održavanje prema pouzdanosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Održavanje i raspoloživost sredstava prof. Dragan Milošević
  • Školska godina: prof. Dragan Milošević
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Novi Sad,  FTN - Saobraćaj  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari