Odlomak

UVOD

U novije vreme mnogo se govori o preduzetnicima, preduzetništvu i nastajanju tzv. preduzetničkog društva kao globalnog fenomena. Naravno, najvažniji akteri tog procesa su preduzetnici. Preduzetništvo je sposobnost preduzetnika, zasnovana na znanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz preuzimanje određenog rizika a u svrhu postizanja određenog cilja, prvenstveno stvaranja novog tržišta.
Moderna definicija preduzetništva opisuje preduzetništvo kao sposobnost stvaranja vizije praktično ni iz čega, kao ljudki i kreativan čin.

Polazna osnova kod definisanja preduzetničkih veština jeste da se one mogu podeliti na :
– urođene sposobnosti ( za koje nije potreban poseban trening )
– sposobnosti velikih ostvarenja ( sposobnosti koje se stiču praksom, tj. obukom. )

Na ovakvim polaznim osnovama, moguće je postaviti model preduzetničkog uspeha koji uvažava elemente ličnih karakteristika preduzetnika i preduzetničkih veština.

U radu će biti predstavljeno nekoliko klasifikacija preduzetničkih veština kreiranih od strane različitih teoretičara.
U radu će, takođe, biti definisane sve karakteristike savremenog preduzetnika. Objasnićemo koje su preduzetničke veštine potrebne da bi bio uspešan.
3
1. KO JE PREDUZETNIK ?

Preduzetnik je nosilac preduzetničke aktivnosti, odnosno pokretač novog poslovnog poduhvata. Lice, koje vođeno unutrašnjom potrebom eksperimentiše u oblasti biznisa, takođe, naziva se preduzetnik. To je pojedinac koji preuzima poslovni poduhvat da bi obezbedio proizvode ili usluge za tržište radi ostvarivanja profita.
Uobičajeno je da preduzetnici ulažu svoj sopstveni kapital u biznis i preuzimaju rizik povezan sa investiranjem.
Danas je preduzetnik onaj koji ’’inovira ili razvija’’, koji prepoznaje i koristi šanse, konvertuje ih u ostvarljive ideje koje su tržišno izvodljive, dodaje vrednost uz posvećivanje vremena, napora novca ili veština.

Preduzetništvo danas karakteriše interakcija sledećih umeća i veština :
– poznavanje proizvoda/usluga, tržišta, opreme i tehnologije.
– sposobnost predviđanja, postavljanja ciljeva i planiranja,
– sposobnost da se brzo donose odluke,
– veština upravljanja međuljudskim odnosima,
– liderstvo,
– veština internog kontrolisanja i
– eksterna kooperativnost.

Ponašanje preduzetnika možemo posmatrati kroz tri osnovne faze :
– sposobnost da se uoči šansa,
– spremnost na promenu stanja ( na bolje ) i
– verovanje da je uspeh moguć.

Termin preduzetnik se često koristi u praksi da označi vlasnika malog biznisa. Međutim, činjenica je da pojedinci mogu postati vlasnici i kupovinom firme ili kupovinom franšize i često se zadovoljavaju time da im biznis ostane mali. Nasuprot tome, preduzetnički duh podrazumeva kreaciju nečega što je novo i inovativno u biznisu, kao i ostvarenje rasta preduzeća, često i ubrzanog rasta.
2. PREDUZETNIČKI KVALITETI

Prvo pitanje koje svaki potencijalni preduzetnik treba sebi da postavi jeste da li je on preduzetnik i da li poseduje preduzetničke kvalitete.
Profesor S.C. Harper definiše sledećih osam preduzetničkih kvaliteta koji su po njemu najvažniji prilikom ocene predispozicija za preduzetnički uspeh:

– preduzetnici su ’’tragači’’ za novim šansama,
– orijentisani su na budućnost,
– stalno pokušavaju da budu najbolji,
– tržišno su orijentisani,
– znaju da vrednuju svoje saradnike,
– realni su,
– marljivi su i prihvataju sve uslove,
– ’’ puni su života.’’

W.G. Dyer u svojoj taksonomiji preduzetničkih kvaliteta polazi od sledećih elemenata :

– spremnost za preuzimanje rizika,
– želja za konkurencijom,
– sposobnost da upravlja stresom i stresnim situacijama,
– sposobnost da se od biznisa napravi dobra zabava,
– kreativno rešavanje problema,
– sposobnost da se prepozna šansa,
– posvećenost biznisu,
– stalna orijentacija ka ostvarenju nekog cilja
– realni optimizam.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari