Odlomak

APSTRAKT

Nema delatnosti ili grane koje su isključivo preduzetničke i nema poslovne oblasti ili područja gde uopšte nema elemenata tragova preduzetništva. Preduzetniuštvo se najbolje reflektuje u oblastima koje pružaju najviše inovativnih mogućnosti i šansi.Franšizing poslovi su u najvećoj meri doprineli prodoru i širenju preduzetništva na skoro sve privredne delatnosti. Preduzetništvo je prisutno u svim oblicima poslovanja gde god su dominantog uticaja ljudi koji znaju, koji su spremni i sposobni da: posao pokreću i stvaraju iz vlastitih ideja, slede intuiciju, ulaze u direktnu borbu, rade već poznate stvari na novi ili drugačiji način, unose nove biznis ideje, marljivo i uporno rade na rešavanju problema. Preduzeće koje želi da razvija preduzetničke dimenzije mora stvarati odgovarajući ambijent i kulturu i pružiti šansu zaposlenima da ispolje preduzetnički talenat.

 

 

KONCEPT PREDUZETNIŠTVA

Preduzetništo je delatnost usmerena na ostvarivanje profita na tržištu, zasnovana na stalnim promenama i spremnosti da se preuzme rizik. Preduzetnik obavlja delatnost registujući kao preduzetnik, osnivajuči privredno društvo, registrujući poljoprivredno gazdinstvo, učlanjujući se u zadrugu i slično. Cilj svakog potencijalnog preduzetnika treba da bude pronalaženje posla koji će na najbolji način da poveže:

 1. Njegovo znanje, iskustvo, potencijale, interese i buduća očekivanja od bavljenja preduzetništvom, sa jedne strane
 2. Sa potrebama tržišta, sa druge strane

Cilj je biti „biti korak“ ispred konkurencije, odnosno biti drugačiji od drugih. Jedna od ključnih razloga neuspeha mnogih preduzeća je to što 75% preduzetnika započinje svoj posao bez prethodne provere tržišta i testiranja tražnje odnosno interesovanjem za određenim proizvodom odnosno uslugom. Izvor poslovne ideje može biti:

 • Prethodni posao i stečena znanja i veštine
 • Tradicija i geografske karakteristike regiona
 • Metoda tržišne segmentacije
 • Imitacija
 • Analiza uvoza
 • Praćenje stučnih časopisa i interneta
 • Patenti i inovacije
 • Konsultovanje stručnjaka
 • Porodični biznis
 • Hobi i sport

Moguće prepreke i relevantni faktori u analizi različitih poslovnih mogućnosti su: vreme, finansijski resursi, stručnost i poslovno neiskustvo, rizici„Za otpočinjanje posla potrebni su novac i ljudi koji znaju posao. Za opstanak u poslu potrebni su ljudi i novac, baš tim redom.“
Jedan od glavnih koraka u analizi različitih poslovnih mogućnosti je predhodna provera, potrebno je analizirati i rangirati više različitih poslovnih mogućnosti. Cilj je analizom relevantnih faktora suziti listu na jednu-dve najbolje poslovne ideje koristeći metodu „korak po korak“, a ti koraci su:

 • Evidentiranje problema na tržištu
 • Identifikovanje odgovarajućih poslovnih šansi
 • Utvrđivanje potrebnih resursa za realiziciju određene poslovne ideje
 • Projektovanje finansijske dimenzije posla
 • Rangiranje pojedinih poslovnih mogućnosti na bazi ličnih afiniteta, finansijske isplativosti i nivoa rizika
 • Izbor poslovne ideje i njene operacionalizacije

 

 

PREDUZETNIČKI KVALITETI
8 glavnih osobina uspešnih preduzetnika su:

 1. Preduzetnici su tragači za novim šansama,
 2. Orijentisani su na budućnost,
 3. Stalno pokušavaju da budu najbolji,
 4. Tržišno su orijentisani,
 5. Znaju da vrednuju svoje saradnike,
 6. Realni su,
 7. Marljivi su i prihvataju sve poslove,
 8. Puni su života.

Svest može biti najveći saveznik ili neprijatelj svakog čoveka. Uspešne ljude obeležava potivan, pobednički stav. Uspešni stvaraju događaje, a neuspešnima se događaji dešavaju i
uvek ih iznenade.

 

 
PRAVNI APSEKTI POSLOVANJA
Privredni subjekti su: privredno društvo i preduzetnik

 

 

PREDUZETNIK
Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovalo i koje, radi sticanja dobiti, u vidu zanimanja obavlja zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće
radinosti. Preduzetnik se registruje u Agenciji za privredne registre i odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom. Obavlja delatnost pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom.

 

 
USLOVI ZA STICANJE SVOJSTVA PREDUZETNIKA
Uslovi koji se tiču ličnosti:

 • Poslovna sposobnost-punoletstvo i da sud nije oduzeo poslovnu sposobnost, neosuđivanost za određena krivična dela ili privredne prestupe.
 • Uslovi koji se tiču delatnosti (oprema, kadar, kvalifikacije, poslovni prostor…)
 • Delatnosti koje se ne mogu obavljati: osiguranje imovine i lica, bankarski i drugi bankarski poslovi, revizija računovodstvenih iskaza, berze i berzanski posrednici…
 • Delatnost za čije obavljanje nije potreban poseban poslovni prostor.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese