Odlomak

World Energy Council (WEC) ili Svjetsko Energetsko Vijeće je globalni forum najvećih svjetskih stručnjaka koji raspravlja o trenutnim i budućim energetskim pitanjima te promoviraju ekonomičan, stabilan i ekološki prihvatljiv sustav korištenja energije za ljudske potrebe.

Njegova je misija “Promicanje održive opskrbe i korištenja energije za najveću dobrobit svih naroda”. Akreditirano je od strane Ujedinjenih Naroda i surađuje sa preko 3000 organizacija u 90 zemalja svijeta od privatnih i državnih kompanija, akademske zajednice, nevladinih organizacija, do samih državnih tijela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari