Odlomak

Predmet rada predstavlja analiza pregovora koji prethode zaključenju ugovora o me- đunarodnoj prodaji robe. Pregovori mogu imati uticaja, kako na tumačenje ugovora, ukoli- ko se ugovor zaključi, tako i na odgovornost pregovaračkih strana u slučaju prekida pregovo- ra. Na odgovornost pregovarača za prekid pregovora primenjuje se merodavno materijalno pravo na koje upućuju kolizione norme ili pravo koje su pregovarači sporazumno predvide- li. U cilju ostvarenja pravne sigurnosti i predvidljivosti pravnih posledica prekida pregovora, preporučljivo je da, u slučaju postojanja složenih, finansijski intenzivnih i dugotrajnih prego- vora o međunarodnoj prodaji robe, pregovarači unapred ugovore merodavno pravo za tok i prekid pregovora.

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   REVIJA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA br. 1/2021.

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

2 replies on “PREGOVORI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE”

Stipula says:

Odlican rad, sve pohvale

Stipula says:

Rad za sve pohvale

Komentari

Click to access the login or register cheese