Odlomak

Prekršaji su pored krivičnih dela i privrednih prestupa posebna vrsta kažnjivih delikata u našem pravu. Prekršaji su lakša kategorija jer se njima napadaju društvena dobra manje vrednosti. Prekršaji su veliki u smislu na broj propisanih prekršaja i broja koji se svakodnevno vrše. Mnogo češće se vrše. Prekršaji imaju dosta zajedničkog sa krivičnim delima, od čega je pojmova i instituta postupno isti sa krivičnim pravom. Zakon o prekršajima Republike Srbije daje sledeću definiciju: “prekršaji su povrede javnog poretka utvrđene zakonom ili drugim propisom za koje su propisane prekršajne kazne i zaštitne mere.”

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Krivicno pravo Dr.Djuro Djurovic
  • Školska godina: Dr.Djuro Djurovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari