Odlomak

Pored izvornih prideva ( hot, dry, quick ) itd, u engleskom jeziku postoje takođe izvedeni pridevi koji se prave na četri različita načina :
• Od imenica dodavanjem nastavka: rain – rainy, hope – hopeful, wood – wooden…
• Od drugih prideva dodavanjem nastavka: red – redish, poor – poorly, comic – comical…
• Od glagola dodavanjem nastavka: move – movable, talk – talkative…
• Od priloga dodavanjem nastavka: upright, downward, itd…

Podela prideva

Podela prideva u engleskom jeziku zavisi od načina na koji oni objašnjavaju neku imenicu. Tako pridevi upotpunjuju značenje imenica opisivanjem njihovih osobina, pokazuju na koju se imenicu misli, ističu broj ili količinu, itd. Prema tome oni se dele na devet vrsta:

• Vlastiti pridevi ( Proper Adjectives ), koji se prave od vlastitih imenica: Rome, Roman, Italy, Italian…
• Opisni pridevi ( Descriptive Adjective ),koji pokazuju stanje ili osobinu nekog lica ili predmeta: red, blue, strong, brave…
• Količinski pridevi (Quantitave Adjectives ), koju pokazuju količinu imenice uz koju stoje. Tu dolaze: many, much, little, few, enought, some, any, half…
• Pokazni pridevi ( Demonstrative Adjectives ), koji pokazuju predmet ili lice na koje se misli: this, these, that, those, such, the same, other…
• Upitni pridevi ( Interrogative Adjectives ), kojima se pita na koje lice ili predmet se misli: what, their.
• Prisvojni pridevi ( Possessive Adjectives ), koji pokazuju da nekom nesto pripada: my, your, try, his, her, its, our, your, their…
• Neodređeni pridevi ( Indefinite Adjectives ), koji se odnose na broj ili količinu, ali u neodređenom smislu: some, any, no, certain, another…

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari