Odlomak

Uvod  

Poslednjih nekoliko decenija privređivanje karakterišu značajne dinamičke promene uslovljene eksponencijalnim rastom znanja. Posledica takvog razvoja ljudskog društva  je ubrzan i izražen  naučno-tehnički i tehnološki progres. Funkcionisanje poslovnog sistema usložnjava rastuća složenost poslovnih poduhvata i međusobna povezanost pojava i zbivanja u samom poslovnom sistemu i u okruženju.
Intenzitet promena i kvalitativno izmenjeni uslovi poslovanja, ističu u prvi plan komuniciranje, kako bi se ostvarila interakcija i povezivanje svih elemenata sistema i okruženja. Naglim razvojem informacionih tehnologija rešavaju se uočeni problemi u poslovanju. Razvijene zemlje ulaze u tzv. informatičko društvo koje se značajno razlikuje od industrijskog društva.
Ovladavajući prostorom energetske i materijalne integracije čovek je uočio da je neophodno sprovesti i informacionu integraciju. Pronalaskom kompijutera čovekov misaoni proces se iskazuje preko informacionih sadržaja. Danas još uvek postojeća softverska rešenja ne zadovoljavaju potrebe čoveka, tako da se problem pokušava rešiti uvođenjem veštačke inteligencije.
Potrebno je istaći da postoje različita mišljenja o ulozi i značaju informacionih tehnologija u savremenim uslovima poslovanja. Postoji mišljenje da jednostrano zagovaranje informatizacije odlaže sagledavanje energetske krize i nedostatak sirovinskih resursa na dugoročnom strategijskom planu.
Danas su informacije kroz nauku, inovacije, transfer tehnologije, „know how“ i „show how“ vrlo značajna komponenta razvoja privrede. Korišćenje informacione tehnologije bitno smanjuje troškove proizvodnje, povećava konkurentnost i naravno profitabilnost preduzeća. Za uštede koje se postižu u domenu upravljanja, kontrole, evidencije, računovodstva, nabavke, prodaje, marketinga i drugih poslova.
Pored informatizacije procesa proizvodnje sve više se i sama informacija koristi kao roba. Potrebno je napomenuti da nije toliko reč o novim informacijama, već o radikalnom poboljšanju načina na koji se informacija distribuira kranjim korisnicima. Radi se o selekcioniranim informacijama, čija poruka ima značajnu upotrebnu vrednost, pri čemu je vreme potrebno za pristup ovim informacijama veoma malo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese