Odlomak

Čistija proizvodnja je kontinuirana primena celokupne strategije za prevenciju zagađivanja koja se primenjuje na industrijske procese, proizvode i usluge sa ciljem povećanja poslovne efikasnosti i smanjenja rizika po ljudsko zdravlje i okolinu. Ovakva strategija u preduzeću smanjuje troškove proizvodnje, te ga čini konkurentnijim i ekonomski sigurniji.
Čistija proizvodnja u proizvodnim procesima uključuje racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija i otpadaka u vodi, vazduhu i zemljištu. Na proizvodima je strategija usmerena na smanjivanje svih negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa proizvoda, od dobijanja sirovina do konačnog odlaganja dotrajalih proizvoda. Čistija proizvodnja zahteva uvođenje know-how-a, poboljšanja u tehnologiji i promene kako u organizaciji preduzeća tako i u menadžmentu. Opredeljenjem za čistiju proizvodnju, preduzeće će klasične zahteve za postizanje konkurentnosti i produktivnosti zameniti principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova na sledeće načine:
 Racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije;
 Smanjenjem troškova proizvodnje;
 Smanjenjem količine otpada i emisije;
 Povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda; i
 Stvaranjem preduzeća koje će biti ,,prijatelj“ životnoj sredini.

1. ČISTIJA PROIZVODNJA

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese