Odlomak

Prirucnik iz akademskog pisanja: Uputstva i sugestije za izradu seminarskih/naučnih/stručnih radova
Seminarski/Naučni/Stručni radovi

Izrada seminarskih/stručnih/naučnih radova podrazumeva aktivnost istraživanja. Kako reč ‘istraživanje’ kod mnogih na prvi pogled izaziva zazor, zebnju ili čak strah od neuspeha, potrebno je da se prisetimo da je istraživanje zapravo deo naših svakodnevnih aktivnosti, kako u učionici, tako i van nje. Pronalaženje restorana sa dobrom hranom, odabir filma koji planiramo da vidimo ili knjige koju želimo da pročitamo i sl., podrazumevaju primenu određenih tehnika koje nam omogućavaju da napravimo najbolji mogući izbor. I svaki put kada pomislimo na probleme vezane za zaštitu čovekove okoline, na alkoholizam i narkomaniju kod mladih, na problem upisa u gimnaziju ili na fakultet, ili na problem zapošljavanja mladih, zapravo dotičemo potencijalne teme za istraživanje, teme čija se obrada može pretočiti u pisanu reč u obliku istraživačkog, to jest, seminarskog/naučnog/stručnog rada.

U ovom tekstu ponudićemo vam određeni broj tehnika korisnih pri pisanju seminarskog/naučnog/stručnog rada. Pokušaćemo da vam ukažemo na korake koji vam mogu pomoći u pripremi za pisanje rada, iznalaženju i korišćenju različitih izvora pri pisanju rada, prikupljanju podataka, pripremi beležaka, obradi građe, dokumentovanju izvornika, pripremi radne verzije teksta, reviziji, izradi bibliografije, fusnota (to jest, beležaka na dnu strane), itd.

Vi ćete se, svakako, prvo susresti sa potrebom (uslovljenom nastavnim planovima i programima) da u okviru nastave određenih predmeta na univerzitetu pišete seminarske radove. Kasnije, ukoliko nastavite da se bavite akademskim radom, ili kada uplivate u dublje vode odabrane profesije, gotovo je izvesno da ćete, jednom ili više puta, biti u situaciji da pišete naučne, to jest, stručne radove.

Kakva je razlika između ove tri vrste pisanih radova koje pominjemo od samog naslova teksta?

Seminarski rad treba shvatiti kao deo obrazovnog procesa, kao mogućnost da kroz samostalnu istraživačku delatnost naučite nešto više, detaljnije, o temi vezanoj za neki od predmeta čiju nastavu pohađate, kao i mogućnost da svoja nova znanja u okviru časova seminara podelite sa svojim kolegama. Teme kojima ćete se baviti u toku tog procesa su u najvećem broju slučajeva već veoma detaljno obradili drugi autori, u našem slučaju eksperti u o oblasti jezika i lingvistike. Dakle, budite spremni da ćete se u izradi seminarskih radova, barem onih prvih, pre svega usredsrediti na sistematizovanje i jasno predstavljanje obrađenog materijala. Naime, od vas se očekuje da detaljno pregledate postojeću literaturu na određenu temu (koju birate sa liste tema koje vam nudi nastavnik, ili, na kasnijim godinama studija, birate sami u skladu sa vašim interesovanjima iz određenih oblasti koje se obrađuju nastavnim planom i programom), da napravite kritički izbor izvornika koje ćete koristiti pri pisanju rada, i da na logičan, pregledan i informativan način predstavite činjenice u vezi sa temom kojom se bavite vašoj ciljnoj publici, a sve to uz poštovanje međunarodnih konvencija u vezi sa grafičkim izgledom i predstavljanjem podataka u radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari