Odlomak

Informacije koje proizilaze iz računovodstva mogu se koristiti za različite svrhe. Za menadžere preduzeća, informacije su neophodne kako bi se planirale i kontrolisale finansijske operacije i poslovne transakcije.

Država je veoma zainteresovana za sve informacije koje su „proizvod“ računovodstva, posebno u smislu preciznog određivanja visine obaveza po osnovu poreza koja su preduzeća dužna da isplate državi. Iz računovodstva proizilaze finansijski izveštaji za koje su zainteresovani vlasnici preduzeća.

Računovodstvo se sastoji iz:
• Knjigovodstva (bazična računska osnova računovodstva)
• Računovodstvenog planiranja (izrada računovodstvenih planova)
• Računovodstvene kontrole (kontrola tačnosti postupaka i dokumentacije – preventivnog karaktera) i
• Računovodstvene analize (sagledavanje imovine i izvora imovine, odnosa između pozicija, odstupanja u odnosu na planirano i sl.).

Računovodstvo je formalizovani i sistematizovani deo upravljačkog informacionog sistema, čiji se cilj ogleda u pružanju informacija menadžmentu o poslovanju preduzeća, radi efikasne kontrole i praćenja njegovog imovinskog, finansijskog i prinosnog položaja. Uspeh preduzeća u realzaciji sopstvenih ciljeva, zavisi od čitavog niza plansko-kontrolih aktivnosti, što dovodi do određenih materijalno-finansijskih promena stanja preduzeća. Informacije koje generiše i produkuje računovodstvo imaju ulogu pokretačkog impulsa poslovnih aktivnosti, što upućuje na neposrednu povezanost između ovog dela upravljačkog informacionog sistema i efikasnosti menadžemnta.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese