Odlomak

Preduzeće se definiše kao organizacija koja predstavlja složenu radnu celinu, u kojoj se prema određenim načelima, propisima i metodama, skladno povezuju elementi rada (kadrovi, sredstva za rad i predmeti rada), radi ostvarenja određene strukture i kvaliteta proizvoda ili usluga, koji zadovoljavaju potrebe tržišta, odnosno korisnike izlaznih rezultata.
U opštem obliku, organizacija se može definisati kao agregaciju različitih, međusobno povezanih i logički grupisanih delova – podsistema, sa adekvatnom koordinacijom i jasno definisanim ciljevima. Preduzeće se naziva privrednim društvom , čijom aktivnošću se ostvaruje proces stvaranja vrednosti u tržišnoj privredi.
U tom smislu, preduzeće predstavlja vrstu privredne organizacije i osnovni tržišni subjekt koji obavlja privrednu aktivnost.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Osnovi ekonomije Prof. Dr.Valentina Duvnjak
  • Školska godina: Prof. Dr.Valentina Duvnjak
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese