Odlomak

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA prosirena skripta oktobar 2012

1.Pojam upravljanja ljuadskim resursima
Upravljanje ljudskim resursima se moze posmatrati kao :
1) Nova teorijsko-naucna disciplina
2) Upravljacka funkcija
3) Nastavna disciplina
4) Nova poslovna filozofija

1.Prvim znacenjem se izucavaju I kriticki preispituju svi znacajniji aspekti upravljanja ljudima, njihovim potencijalima I njihovim ponasanjem u procesu rada.
2. Drugim znacenjem, uljr se posmatra kao upravljacka funkcija, kojom se objedinjuju svakodnevne upravljace aktivnosti u oblasti zaposljavanja, razvoja, nagradjivanja I motivisanja zaposlenih. Radi se o dvostranom procesu. Sa jedne strane je menadzment, koji upravlja, a na drugoj zaposleni, kojima se upravlja.
3.Trecim znacenjem potencira se cinjenica da se upravljanje ljr moze posmatrati kao nastavna disciplina, koja se izucava na mnogim univerzitetima I fakultetima u svetu.
4. Cetvrto znacenje pokazuje da se uljr moze shvatiti I kao nova poslovna filozofija, kojom se trasira humaniji odnos prema ljudima u procesu rada. Zaposleni se sve manje tretira kao objekat upravljanja, a sve vise kao subjekat upravljackog procesa.
2. Nastanak pojma upravljanja ljudskim resirsima
Pojam u teoriji se prvi put pojavljuje osamdesetih godina proslog veka. Do njegovog pojavljivanja uglavnom se govorilo o personalnom menadzemntu, odnosno o personalnoj ili kadrovskoj funkciji. Preobrazaj personalnog menadzmenta u menadzment ljduskih resursa, nastao pod snaznim uticajem americke literature I engleskog jezika, ne oznacava samo terminolosku promenu nego I kvalitativno nov pristu upravljackim aktivnostima I polozaju zaposlenih u procesu rada. Sa njime ljudi su postali bitni resursi kompanije sto je dovelo i do promena u nacinu dotadasnjem upravljanju njima.

Sve je nastalo iz potrebe da se bolje odgovori na konkurenciju koju su pocinjala da diktiraju Japanska preduzeca u oblastima elektronike i automobilske industrije.

Proces ULJR podrazumeva mere i aktivnosti u kojima ucestvuju 2 strane :
– oni koji upravljaju (menadzeri)
– oni kojima se upravlja (zaposleni)

3. Blize definisanje upravljanja ljudskim resursima
Naucna disciplina koja obuhvata iznalazenje mera i aktivnosti kojima se vrsi proces analize posla, planiraju, regrutuju,sleketuju,socijalizuju, obucavaju, usavrsavaju, i ocenjuju , nagradjuju i motivisu zaposleni, stiti zdravlje i bezbednost zaposlenih i primenjuju radnopravni propisi.

Primenom ovih mera kompanija obezbedjuje kvalitetan potreban kadar za ostvarivanje ciljeva svojeg poslovanja. Zadatak menadzmenta organizacije je da aganzuje sve potencijalne resurse ka ostvarenju ne samo organizacijskih ciljeva vec i pojedinacnih ciljeva zaposlenih
4. Kako i zasto su ljudi postali ”ljudski resursi”?
Pojam «ljudski resursi» je novijeg datuma. Poјavljuјe se kraјem 70ih godina i pocetkom 80ih. Lansiran јe u SAD i Engleskoј.

Krtiticari takvog oslovljavanja zaposlenih tvrde da je on ponizavajuci i da ljude poistovecuje sa objektom upravljanja i svodi ih na nivo masine kojom se upravlja. Pristalice sa druge strane tvrde da se njime konacno omogucuje bolji polozaj zaposlenima jer su se kroz istoriju masine i ostala sredstva uvek bolje tretirali nego sami zaposleni.

5. Specificnost ljudskih resursa
Ljudski resursi su najznacajni resursi organizacije jer imaju presudan znacaj za obezbedjivanje njene uspesnosti i ostvarivanje njenih ciljeva.
Ljudski resursi su specificni u odnosu na ostale resurse firme jer :

 mogu da stave u funkciju sve umne i fizicke potencijale
 mogu da ostvare dobre rezuktate, ako su zaposleni dobro motivisani
 imaju dugorocan uticaj na poslovanje organizacije
 imaju sposobnost samoobnavljanja i razvoja, jer se upotrebom ne obezvredjuju nego potvrdjuju
 covek ne zivi samo u organizaciji nego i van nje.
 na covekovo ponasanje se moze uticati ali ga nije lako predvideti
 samo ljufdski resursi mogu dati sinergijski efekat
 jedino covek moze imati viziju, ideje, osmisljavati nove proizvode i sl.
 ljudski resursi su povezani sa potpuno svim poslovnim funkcijama firme
 ulaganje u ljudske resurse je najisplativija investicija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 33 stranica
  • Upravljanje ljudskim resursima Milica Paunovic
  • Školska godina: Milica Paunovic
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari