Odlomak

    Administriranje grupa

Grupe predstavljaju skladišta više korisnika, kontakata, računara ili drugih grupa (formiranje grupe je poznato i kao ugnežđivanje). Grupe su podržane u aktivnom imeniku i u bezbednosnom podsistemu lokalnog računara. Slika 1.1 ilustruje filozofiju kontejnerskog objekta tipa grupa. Grupa umanjuje rad administratora, tako što omogućuje da se dozvole i prava dodele grupi korisnika umesto da ih pojedinačno dodeljujemo svakom korisničkom nalogu. Sasvim je razumljivo ako se pitamo zbog čega je Microsoft za građenje struktura ponudio i grupe i organizacione jedinice (OJ). Grupe su zaostatak iz vremena Windows-a NT. Treba imati u vidu da je Windows Server 2003 sagrađen na temeljima tehnologije .NET, što znači da su grupe nasleđene od ranije tehnologije i da su poboljšane u Windows Serveru 2003. Iako grupe nekome mogu da se čine suvišnim pored organizacionih jedinica, one su prisutne u Windows Serveru 2003 i tako će i ostati. Grupe su izuzetno moćni upravljački objekti. Grupe formiramo i koristimo prvenstveno da bismo prava pristupa objekata tipa korisnik i grupa ograničili na određenu bezbednosnu celinu. Grupe mogu da sadrže objekte tipa korisnik koji svi imaju ista prava pristupa mrežnim objektima, kao što su deljeni resursi, direktorijumi, datoteke, štampači itd. To znači da grupe mogu da se koriste u ulozi bezbednosnog filtra, kroz koji se korisnicima i drugim grupama odobrava pristup određenim resursima. Tu ključnu ulogu grupa ilustruje slika 1.2. Grupe možemo da koristimo i za formiranje distribucionih lista (to je još jedna nova vrsta grupe), odnosno lista za slanje. Na primer, možemo da formiramo grupu čiji će svi članovi pojedinačno dobijati svaku poruku koja grupi bude poslata elektronskom poštom. To je izuzetna olakšica za administratore elektronske pošte. Mnogi ljudi veruju da su objekti tipa grupa postali suvišni jer postoje organizacione jedinice. To bi bilo tačno kada bi bezbednosni podsistem i mehanizmi kontrole pristupa objektima prepoznavali organizacione jedinice, tj. kada bi one bile bezbednosni subjekti. Za razliku od OJ, grupa je složen kontejner koji omogućava sve vrste kontrola korisničkih naloga i drugih objekata koje sadrži. Prednost grupe je to što ista grupa može da sadrži članove koji pripadaju različitim organizacionim jedinicama i domenima. S druge strane, jedna organizaciona jedinica uvek pripada samo jednom domenu. Firmama koje nastaju složenim spajanjem ili kupovinom drugih firmi i internacionalnim kompanijama, savršeno odgovara korišćenje grupa čiji članovi pripadaju organizacionim jedinicama kupljenih firmi ili njihovim podružnicama i službama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari