Odlomak

Radon

Radon je prirodni radioaktivni gas. Glavni izvor radona (222Rn) je zemljište koje sadrži radijum (226Ra), a ovaj alfa raspadom daje gasoviti radon. Radon se probija prema površini zemlje, izlazi i meša se sa zrakom i nastavlja put prema atmosferi. Budući da zrak udišemo, s njime udišemo i radioaktivni plin radon. Što je veća koncentracija radona u zraku, to ćemo ga više udahnuti i time ćemo više radioaktivnog radona uneti u pluća. Budući da se radon raspada stvarajući 218Po, 214Pb, 214Bi i 214Po, prilikom tog raspada oslobađa se energija koja može oštetiti tkiva, dušnih ,organe. Kratkoživući radonovi potomci 218Po, 214Pb, 214Bi i 214Po predstavljaju veću opasnost za ljudsko zdravlje nego sam radon, budući da su metalni atomi polonija (takođe alfa emiteri) uglavnom u (+) jonskoj formi i vežu se za aerosoli, a onda sa zrakom dospevaju u dušni trakt gde se talože i joniziraju radiosenzitivno plućno tkivo. Radonov dozni ekvivalent, značajno zavisi od koncentracije radonovih potomaka, od veličine i koncentracije aerosola.
Na sreću, koncentracija radona i njegovih potomaka je na otvorenom prostoru mala. Međutim, radon se može nagomilati u zatvorenim prostorima ukoliko ne postoji dovoljno strujanje zraka, odnosno učestala izmena zraka sa okolinom. Na taj način mu raste koncentracija, a time i opasnost po zdravlje ljudi koji se nalaze u takvom zatvorenom prostoru.
U SAD-u se procenjuje da nekoliko hiljada ljudi smrtno oboleva od raka pluća koji je nastao upravo zbog prevelike koncentracije radona u zraku u kućama, kancelarijama i zatvorenim prostorima gde ljudi borave.
Postoje dva temeljna načina zaštite zatvorenih prostora (kuća, stanova…) od nagomilavanja radona. Prvi je da svedemo ulazak radona u unutrašnjost prostorije na što je moguće manju meru. Drugi način je omogućiti radonu da iz prostorije izađe, pre svega čestom izmenom zraka unutrašnjosti sa vanjskim (manja koncentracija radona) zrakom.
Budući da radon uglavnom izlazi iz zemlje i penje se prema atmosferi, na tom putu se mogu naći i naše kuće. Ukoliko postoji prolaz u unutrašnjost, taj gas će ući u prostor kuće i nagomilavati se sve više i više dok ga ne isteramo. Mogući putevi ulaska radona u neki prostor su prikazani na slici:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese