Odlomak

 

Ljudi kao potencijal organizacije predstavljaju njenu najveću pokretačku i stvaralačku snagu. Kompanije sve više ulažu novca u obrazovanje svojih zaposlenih. Obrazovanje zaposlenih je veoma kompleksan proces i zahtijeva kvalitetno realizovanje svake pojedinačne faze. Analiza potreba za obukom je prvi korak a transfer naučenog u radno okruženje predstavlja krunu cjelokupnog obrazovnog procesa u organizacji koji se sastoji i od odabira i motivacije učesnika, planiranja i programiranja obrazovnih sadržaja, metodi i evaluacije. Evaluacijom obuke utvrđuje se da li je došlo do primjene znanja, vještina, sposobnosti na radno mjesto i da li je došlo do unaprjeđenja performansi i većeg zadovoljstva zaposlenih što utiče na pozitivne ishode organizacije u cilju postizanja konkurentske prednosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese