Odlomak

Prema rimskom pravu porodica je grupa osoba koje su po prirodi ( rođenjem) ili po pravu (usvojenjem, manus brakom) podređene vlasti porodičnog starešine ( pater familias ) .Rimska porodica je patrijarhalna. Odlikovao ju je veliki broj dece.
Prvobitnu bračnu zajednicu (consortium) u Rimu su sačinjavali braća sa svojim ženama i njihovim potomcima. Neposredno po donošenju Zakona XII pa nadalje porodica se sastojala isključivo od jedne bračnog para i njihovih potomaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari