Odlomak

UVOD

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe”.

Preduzetništvo je sposobnost preduzetnika, zasnovana na znanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz preuzimanje određenog rizika, u svrhu postizanja određenog cilja, prvenstveno stvaranja novog tržišta.

Preduzetništvo ima za glavni cilj stvaranje nove vrednosti pokretanjem i razvojem novih preduzeća i predstavlja bitan faktor proizvodnje, tako da je teško zamisliti razvijeno društvo bez ljudi koji vode i organiziraju ekonomski život. Preduzetništvo uključuje sve delatnosti usmerene na ulaganje i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača, novih tehnologija i tehnoloških rešenja. Preduzetništvo je u neposrednoj vezi sa raspoloživim resursima, jer od raspoloživih resursa, ljudske kreativnosti i inovativnosti, zavisi nivo proizvodnje određenih proizvoda i usluga, kao i nivo zadovoljenja ljudskih potreba. Moderna definicija preduzetništva opisuje preduzetništvo kao sposobnost kretanja i stvaranja vizije praktično ni iz čega, kao ljudski i kreativan čin, kao primenu energije za iniciranje i izgradnju preduzeća ili organizacije.

U celom svetu, kroz obrazovanje iz oblasti preduzetništva, raste ljudski potencijal kao ključni element zapošljavanja i ekonomskog razvoja.

Najvažnije prednosti preduzetništva:

  • Prilika za kreiranje vlastite sudbine – posedovanje sopstvenog preduzeća omogućava preduzetnicima nezavisnost.
  • Prilika za različitost – preduzetnici pokreću vlastito poslovanje, jer vide priliku za stvaranje različitosti u stvarima važnim za njih.
  • Prilika za postizanje sopstvenog punog potencijala – preduzetnicima njihov posao postaje instrument za igru i samodokazivanje.
  • Prilika za ubiranje visokih profita – iako novac nije primarna vodilja većine preduzetnika, profit koji oni svojim poslovanjem mogu ostvariti predstavlja važan motivacioni faktor.
  • Prilika za doprinos društvu i priznanje za vlastite napore – vlasnici preduzeća često su među najuglednijim članovima u svojoj zajednici.
  • Prilika za rad na onom što vole i što ih zabavlja – mnogo vlasnika malih preduzeća uspeh su ostvarili iz razloga, jer rade ono što vole i što ih zanima.

 

 

 

IDENTIFIKACIJA POTREBE U OKRUŽENJU

Prema U.S. Census Bureau , veličina svetskog stanovništva se širi neverovatnom brzinom. Svet je dosegao brojku od 1 milijardu ljudi 1800. godine, 2 milijarde 1922. godine., a više od 6 milijardi 2000. godine. Procenjuje se da će svetska populacija preči cifru na više od 9 milijardi do 2050. godine .

To znači da, ako se svetski prirodni resursi budu ravnomerno distribuirali, ljudi u 2050. godini će imati samo 25% resursa po glavi stanovnika koji su 1950. godine imali. Zemaljska kugla ima fiksni iznos prirodnih resursa – od kojih su već neki potrošeni. Sa rastom populacije povečava se potrošnja raspoloživih resursa, kojih sve manje i manje ima na raspolaganju.

Neke od najvećih pretnji budućnosti dolazi od sredstava i stvari koje mi bacamo svaki dan.
Bacanjem predmeta koji bi se mogli reciklirati smanjuje se raspoloživa energija, voda i prirodni resursi, koji bi se mogli spasiti recikliranjem.

Jedan od modernih projekata reciklaže, u svetu veoma rasprostranjen, je reciklaža kartona. Reciklažom kartona čuvamo dragocena prirodna bogatstva. Od recikliranog kartona se mogu napraviti razni oblici kartonskih abalaža.

 

 

 

OPIS PREDUZETNIČKE IDEJE

U najkraćim crtama, preduzetnička ideja se sastoji u osnivanju malog privatnog preduzeća koje bi se bavilo recikliranjem kartona i proizvodnjom kartonske ambalaže od recikliranog kartona. Preduzeće bi poslovalo pod nazivom:

 

 

ŽIVKOVIĆ DOO., sa sedištem u Zrenjaninu

Opis posla preduzeća: Povratna logistika i proizvodnja.
Povratna logistika je opšti pojam. U najširem smislu, povratna logistika se odnosi na sve operacije vezane za ponovnu upotrebu proizvoda i materijala.

Na području Vojvodine nema sličnog preduzeća koje se bavi ujedno i reciklažom kartona i proizvodnjom kartonske ambalaže

Početna ulaganja ne bi bila toliki problem, s obzirom da je lokacija na kojoj bi se nalazilo preduzeće već obezbeđena

Mašine bi se povoljno obezbedile (uvezle) iz inostranstva U ovo preduzeće bi bila instalirana tehnologija sa kojom bi se ispoštovani zahtevi svih zakonskih odredbi i zahtevi standarda o otpadu i reciklaži

Nesumnjivo bi se deo novčanih sredstava morao obezbediti i pozajmicom banaka. Početni kapacitet bi naravno bio ograničen zbog tog početnog ulaganja ali u budućnosti se planira svakako proširenje kapaciteta, a mozda i uključenja neke druge delatnosti.

Preduzeće bi posedovalo rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman kartonskog otpada.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari