Odlomak

UVOD

Regrutovanje i selekcija su bitni za svaku organizaciju. Za firmu se kaže da je dobra, onoliko koliko su dobri ljudi koje ona regrutuje. Ukoliko firma nije u stanju da privuče talentovane pojedince, neće ni uspjeti ispuniti svoje korporativne ciljeve. Učinak kompanije, onda zavisi od njene sposobnosti da privuče kvalifikovanu radnu snagu kroz efikasne strategije za regrutovanje. Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorištenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije.
Najvažniji resurs je čovjek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih. Popunjavanje radnih mjesta je složen proces i počinje procesom,koji se obično naziva regrutovanje (privlačenje) ljudskih resursa, tj. privlačenje kandidata čije sposobnosti, vještine i lične osobine zadovoljavaju zahtjeve trenutno upražnjenih mjesta. Nastavak procesa regrutovanja je proces selekcije koji treba da bude sinhronizovan sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa.

REGRUTOVANJE KADROVA

Utvrđivanje potreba za osobljem predstavlja plansku aktivnost u kojoj menadžer treba znati:
 koji se poslovi moraju obaviti da bi se ostvarili ciljevi organizacije,
 koje su vještine i sposobnosti potrebne za obavljanje tih poslova i
 koliko je ljudi potrebno za obavljanje tih poslova?
Proces popunjavanja radnih mjesta počinje regrutovanjem. To je proces identifikacije i privlačenja kandidata čije sposobnosti, vještine i lične osobine zadovoljavaju zahtjeve trenutno upražnjenih radnih mjesta ili budućih poslova.
Regrutovanje sadrži ispitivanje i sagledavanje zahtjeva poslova na upražnjenim radnim mjestima, traženje i razmatranje izvora regrutovanja pogodnih kandidata, privlačenje i podsticanje za prijavljivanje na ponuđena radna mjesta i kontaktiranje sa ovim kandidatima. Regrutovanje kao funkcija ne može da se posmatra izolovano, nego u kontekstu drugih funkcija.
Osnovni cilj je da se privuče dovoljan broj kvalitetnih kandidata da bi se mogli izabrati najbolji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese