Odlomak

Bazelski komitet za superviziju banaka (Basel Committee for Banking Supervision – BCBS) osnovale su države članice grupe G10 krajem 1974. godine, pri Međunarodnoj banci za poravnanja (BIS). Osnovni cilj BCBS je poboljšavanje razumevanja ključnih supervizorskih izazova i unapređenje kvaliteta supervizije banaka širom sveta. BCBS nema nadnacionalni autoritet kontrole i njegovi zaključci nemaju pravnu snagu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Skripta pojmova i objašnjenja -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari