Odlomak

OSNOVNE DIMENZIJE KONCEPTA REINŽENJERINGA

Definicije reinženjeringa i benčmarkinga

Menadžment tehnike koje su se razvile 90-tih godina koje imaju za cilj povećanje produktivnosti iposlovanja i unapređenje kvaliteta su REINŽENJERING I BENČMARKING.

Koncept reinženjeringa se vezuje za ime Majkla Hamera po kome reinženjernig predstavlja fundamentalno preosmiđljavanje i radikalno preprojektovanje poslovnih procesa da bi se postigla dramatična poboljšanja u preformansama.
Reinženjering predstavlja koreniti prilaz restruktuiranju i preprojektovanju svih poslovnih aktivnosti i povećanja profita po osnovu unapređenja konkuretnosti preduzeća i unapređenja kvaliteta poslovanja. Reinženjering predstavlja novi početak, počinjanje iznova.
Benčmarking jeste koncept koji predstavlja proces stalnog merenja i upoređivanja sopstvenih proizvoda ili usluga kao i celokupnog poslovnog procesa ili nekog od njenih delova u odnosu na najznačajnije konkurente ili one kompanije koje su priznate kao industrijski lideri u zemlji i inostranstvu. Imammo 4 vrste benčmarkinga:

  1. Interni – porede se delovi u okviru jednog preduzeća
  2. Konkurentski – preduzeće se poredi sa konkurentima u funkciji dobijanja slike kako posluju ostali
  3. Funkcionalni – preduzeće poredi neku od svojih funkcija sa funkcijama nekonkuretnog preduzeća i
  4. Generički – poređenje na nivou različitih industrija.

 

Dimenzije koncepta reinženjeringa

Reinženjering sve više dobija na značaju zbog brzine promena koje se dešavaju u poslovnom okruženju i koje se javljaju pod uticajem razvoja tehnologije I procesa globalizacije.
Suština ovog pristupa upravljanju preduzećem jeste u napuštanju koncepta poslovanja koji je funkcionisao u eri masovne industrijske proizvodnje I smišljanju efektivnijeg načina poslovanja, koji mora da uvaži sve uslove poslovanja koji opredeljuju postindustrijsko društvo.
Četiri ključne reči se izdavajaju:

  1. Fundamentalno – potrebno je postaviti fundamentalna pitanja kao što su ‘’Zašto radimo to što radimo?’’ili ‘’Zašto radimo na taj način?’’ da bi nateralo rukovodstvo da sagleda pravila koja kreiraju njihovo poslovanje
  2. Radikalno – radiklano projektovanje znači zanemarivanje postojećih procedura I uvođenje potpuno novih smernica poslovanja
  3. Dramatično – reinženjering podrazumeva dramatične skokove u unapređivanju poslovne efikasnosti
  4. Proces – većina ljudi nije ‘’procesno orjentisana’’ odnosno usmereni sun a svoje zadatke, poslove, strukturu, ljude ali ne I na proces. Proces je skup svih aktivnosti koje preduzimaju različiti ulazi u cilju ostvarivanja izlaza koji je potreban kupcu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese