Odlomak

U svakoj ljudskoj radnji koja je svesno preduzeta cilj je očekivan i unapred definisan. Rizik kao pojam u datom trenutku asocira na mnoge pretpostavke, u zavisnosti sa kojeg aspekta ga posmatramo, odnosno analiziramo. Ne postoji jedna za sve prihvatljiva defincija rizika, bilo da je posmatramo sa teorijskog ili pak praktičnog aspekta osiguranja. Sam rizik proistovećujemo sa nastupanjem jednog ekonomski štetnig događaja. To je ujedno osnovna i našira deifinicija rizika. Požar.poplava,sudar,udar,krađa,razbojništvo su događaji koji asociraju i čine rizik u osiguranju. U stvari, ovde imamo u vidu opasnosti koje ugrožavaju imovinu i sam život ljudi, bilo da ih posmatramo u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu.
Da bi rizik postojao u osiguranju mora da:
– rizik bude moguć
– njegovim nastupanjem izaziva ekonomsku štetu
– rizik mora biti neizvestan
– rizik mora biti slučajan
Rizik je odstupanje od očekivanog ako postoji više alternativa, a jedna od njih je nepovoljna.
2. Upravljanje rizikom
Prisustvo rizikom ne može se neutralisati pa pojedinci i preduzeće traže puteve njegovog rešavanja. Rizici fundamentalne prirode rešavaju se putem kolektivnih napora društva. Iako društvo može pomoći da se olakša teret rizika u mnogim oblastima, postoje neki rizici za koje su odgovorni pojedinci.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Osiguranje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Osiguranje
  • Srbija,  Kraljevo,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Mašinski fakultet u Kraljevu   Visoko ekonomska skola

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari