Odlomak

Sadrzaj paketa na razlicitim nivoima

Za mrežu sa slike odrediti redosled svih paketa i dati karakteristična polja na L2, L3 i L3
nivou (poponiti narednu tabelu) koji nastaju pri slanju HTTP zahteva sa računara PC 1 na
adresu www.google.com, pod sledećim uslovima:
♦ MAC adrese su date u skraćenom obliku
♦ PC 1 je na privatnoj mreži, koja se NAT-uje na ruteru R1 u jednu javnu adresu
147.91.9.55 i proizvoljne portove
♦ PC 1 nema konfigurisanu IP adresu i DNS server (koristi DHCP) i inicijalno mu je ARP
tabela prazna
♦ ARP tabele ostalih uređaja (servera i rutera) su popunjene sa potrebnim podacima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • - -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Telekomunikacije
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Elektrotehnički fakultet   Elektrotehnicki Fakultet u I.Sarajevu

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari