Odlomak

Preduzeće svojim redovnim aktivnostima osigurava priliv tekućih sredstava za podmirenje obaveza ali i za buduće investiranje iz vlastitih izvora.
Finansiranje u osnovi znači obezbediti i staviti sredstva na raspolaganje organima upravljanja preduzeća (menadžmentu) kako bi njihovim angažovanjem oni osigurali sigurnost i samostalnost u poslovanju preduzeća.Sredstva koja su potrebna za tekuće poslovanje preduzeća čine finansiranje u „širem smislu“,dok finansiranje u „užem smislu“ čine nova ulaganja u procesu rada jer se time povećavaju ukupna sredstva.

1. SAMOFINANSIRANjE

Samofinansiranje je takav oblik procesa reprodukcije koji se vrši iz sopstvenih izvora preduzeća. Samofinansiranje predstavlja oblik finansiranja karakterističan za preduzeća sa dobrim ekonomskim rezultatima i finansijskim performansama, gde takođe ne dolazi dp porasta zaduživanja. Ključni preduslov za samofinansiranje je rentabilnost. Rentabilnost i proces samofinansiranja se dovodi u direktnu vezu. To znači da preduzeće može svoje tokove reprodukcije finansirati iz sopstvenih izvora, ali je prethodno potrebno ostvariti pozitivan finansijski rezultat tj. dobit.
Sredstva za samofinansiranje preduzeća se dele na:
1. Bruto sredstva
2. Neto sredstva

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese