Odlomak

Aktivna bezbednost vozila definiše se mogućnostima koje to vozilo pruža vozaču da pouzdano i sa što boljom kontrolom upravlja motornim vozilom i na taj način izbegne konfliktne situacije na putu. Sistemi za automatsku regulaciju kretanja vozila sadrže uređaje kojima se umanjuje uticaj vozača i omogućava pravilno održavanje stabilnosti i kretanja vozila. Ovi sistemi su veoma dobri sa aspekta bezbednosti, ali pošto ne možemo eliminisati uticaj vozača ovi sistemi služe kao pomoć vozaču.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari