Odlomak

 

Tema: Selekcija kandidata
Preduzeće: Greda, Valjevo
Obrazloženje izabrane teme
Temu „Selekcija kandidata“ smatramo pogodnom za obradu jer pomaže u odabiru najboljih radnika od onih koji su prijavljeni za posao. Takođe, pokazuje sposobnosti koje kandidat ima i aktivnosti koje teži da ostvari, a one su značajne za preduzeće. Mislimo da je prednost ove teme i to što kandidati osim diplome o stečenom obrazovanju, iznose svoje stavove i mišljenja o pojedinim stvarima, pričaju o tome šta se od njih očekuje i prihvataju ili ne svoje obaveze. Sprovođenje ovog procesa, a ovde se misli na različite testove i intervju, pokazaće i karakterne osobine zaposlenog koje će pomoći ili odmoći prilikom uspostavljanja njegove komunikacije sa ostalim kolegama.
Metodologija istraživanja
1.Problem istraživanja
a. Formulacija problema- definisanje značaja istraživanja
Veoma je značajno identifikovati problem kao i lica odgovorna za nastali problem. Značaj istraživanja je društveni jer želimo ljudima da pokažemo na koji način treba da se organizuju prilikom prijavljivanja za radno mesto i kako znanje pored rada treba da bude jedini put ka zapošljavanju i uspehu, i da posao ne treba da zavisi od uticajnih prijatelja ili politike. Ukoliko se rukovodimo drugom pretpostavkom i ako svaki zaposlen bude stručnjak iz svake oblasti, naša organizacija neće profitirati. Kao posledica nprethodno navedenog zapošljavanja je loš kvalitet rada, a to se može izbeći ako se primenjuju delotvorni postupci.
b. Dosadašnji rezultati istraživanja
Sprovedena su mnoga istraživanja na ovu temu,a njihovi rezultati nisu primenjeni u praksi, i nisu dovela ni do kakvih poboljšanja. Postoje problemi, ali i organizacije koje se ne menjaju, ali je naš cilj da ovim projektom prikažemo da ako primaju primaju stručne i sposobne kadrove, njihova organizacija će proitirati. Verujemo da ćemo primenom ove metode ukazati organizaciji na dobro koje će se ostvariti ukoliko zaposli sposobne, mlade, perspektivne i hrabre ljude koji će je voditi napred.
c. Očekivanja od rešavanja problema istraživanjem
Očekujemo da ćemo ovim projektom unaprediti proces selekcije, ali i doprineti pažljivijoj selekciji kandidata i da će odabir stručnih kadrova biti na zavidnom nivou. A tome će doprineti i sprovođenje obuke za zaposlene kako bismo ih podstakli u daljem radu i usavršavanju. Nadamo se da ćemo dokazati kako je ovo rešenje je dini ispravan put ka uspehu.
07.02.2014.
2. PREDMET ISTRAŽIVANJA

Teorijsko određenje predmeta istraživanja:
U oblasti „Selekcija kandidata“ postoje brojni rezultati istraživanja kao i u oblasti njihove primene. Pa,šta nedostaje? Da li su nedostaci u oblasti teorije ili njene primene u praksi? Takođe, u praksi postoje i pozitivni primeri i polazi se od toga da su problemi primene teorijskog znanja u praksi i da na tome treba poraditi.
Operacionalno određenje predmeta istraživanja:
Vremensko određenje predmeta istraživanja je letnji semestar 2014. Godine
Prostorno određenje predmeta istraživanja:
Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija i preduzeće „Greda“ Valjevo Disciplinarno određenje predmeta istraživanja:
Menadžment ljudskih resursa, psihologija, ekonomija.
Cilj istraživanja:
 Društveni cilj- Istraživanjem u oblasti „Selekcija kandidata“ smatramo da ćemo rešiti problem i dati određeni doprinos organizaciji u smislu poboljšanja sprovođenja procesa selekcije. Ističemo da ako makar malo popravimo stanje u organizaciji po pitanju selekcije, smatraćemo da smo uradili veliki posao.
 Stručni cilj- Povećanje fonda stručnog znanja, unapređenja zaposlenih, ali i edukacija osoblja iz sektora ljudskih resursa koje sprovodi proces selekcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari