Odlomak

Regulacija vlažnosti se u zavisnosti od njene primene može obavaljati različitim vrstama senzora.

U slučaju regulacije velike relativne vlažnosti prostorije kontrola vlažnosti se može relativno jeftino realizovati, a može biti primenjena u raznim aplikacijama gde nije potrebna fina regulacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari