Odlomak

SERVISIRANJE I OPRAVKA ALTERNATORA TIPA “BOSCH”
Alternator
Alternator je generator naizmenične struje, koji ima visoku pouzdanost, ne zahteva nikakvo održavanje, ima veću mogućnost odavanja snage od diname, kao i veće područje broja obrtaja u kome se odaje snaga.
Primena alternatora je bila moguća kada su pronađeni veoma mali ispravljači, koji naizmeničnu struju pretvaraju u jednosmernu, poznati pod imenom diode. Diode su ugrađene u ploču sklopa alternatora.
On je trofazni generator naizmenične struje koji provedenu naizmeničnu struju preko sistema dioda pretvara u jednosmernu.
Elektronski naponski regulator je ugrađen na alternator, dok je elektromehanički regulator napona odvojen od alternatora. Svrha regulatora napona je da stabilizuje napon alternatora. Veću stabilnost regulisanog napona alternatora daju elektronski regulatori.
Alternator sme raditi samo pod uslovom da je pouzdano vezan za akumulator i povezan sa regulatorom napona.
Na vozilu alternator će dobro raditi ako su ispunjeni sledeći uslovi:
• Da je mehanički dobro učvršćen,
• Da je kaiš dobro zategnut,
• Da je pouzdano priključen na akumulator,
• Da je električna instalacija neoštećena.
Alternator je pogonjen klinastim kaišem od radilice, koji osim alternatora vrši pogon i pumpe za vodu. Prenosni odnos motora i alternatora je 1 : 2, pa pošto je početak punjenja akumulatora na 1100 o/min, tada se jasno može zaključiti da alternator puni akumulator već na praznom hodu motora.
Maksimalni broj obrtaja alternatora, koji se može smatrati i trajnim režimom rada je 15 000 o/min.

ALTERNATOR “BOSCH”

Slika 1. Sklop alternator, pogled na nosač i remenicu
Izgled alternatora “BOSCH” prikazan je na slici 1. i slici 2. glavni delovi ovog alternatora su: rotor, stator, remenica, ventilator, ploča sa diodama, nosači, podmetači, kondenzator, četkice alternatora, priključak struje, utikač, granični prstenovi, elastični prstenovi, ploča za držanje ležaja i dva ležaja alternatora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari