Odlomak

Održavanje se može definisati kao identifikovanje i ublažavanje degradacije funkcionisanja tehničkog sistema, ali, i kao vraćanje projektovanih funkcija sistema, njegovih komponenata i strukture u otkazu, u prvobitno stanje. Sistem održavanja možeda se realizuje na više načina, tj. u više različitih varijanti. Osnovne aktivnosti održavanja se definišu kao preventivne ili kao korektivne aktivnosti održavanja .

Korektivne aktivnosti održavanja podrazumevaju vraćanje sistema, njegovih komponenata i strukture u prvobitno stanje. Podrazumevaju isto tako popravku, remont ili zamenu delova kako bi sistem u otkazu ponovo izvodio funkcije definisane unutar prihvatljivog nivoa.
Preventivne aktivnosti održavanja mogu biti periodične, predviđene ili planirane i izvode se pre nego što dođe do otkaza sistema, strukture ili njegovih komponenata, kako bi se sistemu produžio vek trajanja i rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Efektivnost mašinskih sistema -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari