Odlomak

SLOVENSKI JEZICI U INDOEVROPSKOJ JEZIČKOJ PORODICI

PORODICA SLOVENSKIH JEZIKA pripada široj, indoevropskoj jezičkoj porodici, tj. nalazi se u odnosu bliže ili dalje srodnosti sa drugim indoevropskim jezicima. Izraz jezička srodnost (kao i jezička porodica i sl.) predstavlja prozračnu terminološku metaforu, jer u pravom smislu reči u odnosu srodnosti mogu biti samo pojavni oblici sveta žive prirode. Srodnima se nazivaju jezici koji su nastali divergentnim razvojem izvesnog starijeg jezika i/ili konvergentnim mešanjem jezika (tada je novi jezik u odnosu srodnosti prema jezicima od kojih je nastao i prema drugim jezicima koji su se iz njih eventualno razvili).
GENEALOŠKA KLASIFIKACIJA JEZIKA (klasifikacija prema srodnosti, odnosno prema jezičkim užim ili širim porodicama) zasniva se na činjenici da srodni jezici imaju manje ili više zajedničkih osobina koje su posledica njihovog zajedničkog porekla. Stepen jezičke srodnosti može biti bliži ili dalji i na toj osnovi se razlikuju uže ili šire jezičke porodice, za šta su u upotrebi i neki drugi termini (potporodica, skupina, grana, grupa, makroporodica i dr.).
TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA JEZIKA zasniva se na činjenici da jezici mogu imati zajedničkih osobina i kada nisu u odnosu srodnosti prema poreklu, odnosno kada te osobine nisu nasleđene od istog prajezika nego su rezultatat samostalnog razvoja pojedinih jezika. U tipološkom pogledu slovenski jezici spadaju u flektivne jezike jer gramatička značenja velikim delom iskazuju sistemom nastavaka, tj. fleksijom: nastavak ima istovremeno nekoliko gramatičkih značenja, npr. -o u obliku selo znači i nominativ, i jedninu, i srednji rod).
U aglutinativnim jezicima, kao što su mađarski, finski ili korejski svaki nastavak ima samo jedno gramatičko značenje, npr. u mađarskom ház–ok znači `kuće` (nom. mn.), ház–ban znači `u kući` (lok. jedn.), a ház–ok–ban znači `u kućama` (lok. mn.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese