Odlomak

 

Strana roba koja se prijavljuje carinskom organu mora da bude obuhvaćena sažetom deklaracijom za privremeni smeštaj. Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj se podnosi čim se roba dopremi carinskom organu, a carinski organ može produžiti rok za podnošenje sažete deklaracije najduže do isteka prvog radnog dana posle dopremanja robe. Sažetu deklaraciju za privremeni smeštaj podnosi lice koje prijavljuje robu ili drugo lice u njegovo ime, najkasnije u momentu prijavljivanja robe.
Podneta sažeta deklaracija se smatra zahtevom za odobravanje privremenog smeštaja. Sažeta deklaracija se može podneti:
1. U formi obrasca sažete deklaracije;
2. Primerkom 4. tranzitne JCI;
3. Korišćenjem komercijalnih i transportnih isprava.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Međunarodni transport, špedicija i osiguranje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari