Odlomak

Socijalna država ili država blagostanja označava zemlju ili društveno-ekonomski poredak u ome država pruža socijalnu zaštitu. Pod socijalnom zaštitom se podrazumevaju različiti oblici pružanja društvenih usluga- isplate penzija (mirovinsko osiguranje), zdravstvenih usluga (zdravstveno osiguranje), besplatno stanovanje, hranu, obrazovanje itd. Socijalne države to postižu kroz preraspodelu bogatstva, pa najimućniji građani plaćaju najviše stope poreza.
Tokom 1932. do 1976.god je švedska Socijaldemokratska stranka bila na vlasti i izgradila je sistem socijalne zaštite. Osnovni cilj Socijaldemokratske stranke bio je da stvori društvo koje će ličiti na malu porodicu, gde svi građani jednako doprinose.
Ideje i vrednosti na kojima je nastala socijalna država pretrpele su velike promene u narednim godinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari