Odlomak

Spanning-Tree Protocol

Na sledećoj slici je data LAN mreža, koja se sastoji od
5 svičeva povezanih redundantnim vezama. Na mrežu
su povezana dva servera: database Server X i server za
backup podataka Server Y. Za svaki svič je dat
simbolički naziv, prioritet za spanning-tree protokol i
MAC adresa sviča.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari