Odlomak

Cilj ovog rada je pojašnjenje pojma sponzorstva koje se razvilo iz kontakta i komunikacije od skromnih početaka. To je nekada bilo malo više od mogućnosti za oglašavanje i korporativnu gostoljubivost. Od 1970.godinepostoji bolji način za postizanje brojnih marketing korporativnih komunikacija. Naime, sponzorstvo se sada koristi za pogon u prodaji, kao i za razvoj povoljnih udruženja brenda i korporativne svijesti ka razvijaju internih i komunikacionih odnosa. Sponzorstvo i njegovi ciljevi ostvaruju se putem identifikacije procesa sponzorstva, informacija koje se redukuju i načina na koji je dobijena informacija nastala, kako bi se mogla kvalitetno ocijeniti. Osnovni razlog favorizovanja sponzorstva leži u šansi da se preko njega brzo i kvalitetno može dostići željeni nivo imidža sponzora ili njegovog proizvoda.Postoje tri ključna faktora za sponzore u izradi uspjeha sponzorstva:1. neophodnost da iskoristi pravo na događaj;2. sponzorstvo svojom ulogom treba da teži ka integrisanim marketing komunikacijama;3. potrebe sponzorstva su cilj poboljšanja budućih performansi;Namjera je da se prati linija sponzorstva sa fokusom na strateški pristup razvoju događaja programa samog sponzorstva.
Sponzorstvo kao oblik propagandeFakultet za poslovne studije – MBSPage 31. POJAM I CILJEVI SPONZORSTVA Sponzorstvo je poslovni odnos između onoga ko obezbjeđuje sredstva, resurse ili usluge i pojedinca, događaja ili organizacije koja zauzvrat nudi određena prava i asocijacije koje mogu da se iskoriste u komercijalne svrhe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese