Odlomak

Osnovi nacionalne strategije bezbednosti i zaštite zdravlja na radu

Kao osnovi nacionalne strategije (BZR) bezbednosti i zaštite na radu prihvaćeni su principi iz konvencije MOR iz 1997.godine i SZO (Svetske zdravstvene orgnizacije) i Opšte direktive EU 381/89.[5]
Prioritetni zadaci u oblasti BZR su:

  • Rad se mora obavljati u zdravoj i bezbednoj sredini
  • Uslovi rada moraju da budu dostojni čoveka
  • Rad mora da pruža radniku mogućnost da se realizuje , razvija svoju ličnost i da služi društvu.

Preduslov za realizaciju ovih zadataka je kontrola rizika. Rizik je verovatnoća da opasnost može da izazove povredu , oboljenje ili oštećenje zdravlja zaposlenog.  Sprovođenje BZR-a je obaveza poslodavca i pravo zaposlenog.Poslodavac je dužana da osigura bezbednost i zdravlje radnika u svakom pogledu i spovodeći sve mere bezbednosti i zaštite zdravlja u skladu sa procenom rizika. Unapređenje kvaliteta u organizacijama mora da pbuhvati sve procese i poslovne resurse.To se odnosi na procese ostvarivanja bezbednosti i zaštite na radu , jer se tako čuvaju zaposleni kao najvažniji resurs organizacije. [6]

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese