Odlomak

Standardizacija

Standardizacija je proces utvrđivanja i primene određenih pravila radi sređivanja i regulisanja aktivnosti u datoj oblasti, u korist i uz učešće svih zainteresovanih strana, a naročito radi ostvarenja sveopštih optimalnih ušteda, uzimajući u obzir funkcionalnu namenu i zahteve tehničke bezbednosti.

Standardizacija je posledica:

 • potrebe uspostavljanja efikasne zaštite potrošača (zdravlje, bezbednost, ekonomski interesi) ;
 • zaštita okruženja;
 • stvaranja uslova za stabilno snabdevanje tržišta;
 • obezbeđenja konkurentnosti na globalnom tržištu.

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga može biti taj rezultat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti.

Dokumenti su:

 • standardi – glavni oblik regulacije kvaliteta;
 • pravilnici o kvalitetu – osnovni sastav proizvoda, vrste i količina aditiva, uslovi i postupci obrade, organoleptičke osobine, pakovanje, deklaracija,…
 • proizvođačka specifikacija – sastav proizvoda, tehnologija obrade, pakovanje i sl.;
 • tehnički normativi – mere zaštite i sigurnosti pri upotrebi proizvoda, njihovom skladištenju, transportu i čuvanju;
 • atesti – dokument kojim se potvrđuje da je proizvod na propisani način ispitan i da po osobinama odgovara zahtevima standarda ili drugog propisa o kvalitetu (izdaje ga ovlašćena institucija) ;
 • garantni listovi – obaveza proizvođača.

Predmeti standardizacije mogu biti:

 • proizvodi (sirovine, materijali i gotovi proizvodi) ;
 • metode ispitivanja;
 • definicije i razni apstraktni pojmovi;
 • tehnološka oprema;
 • proizvodni procesi;
 • dokumentacija;
 • kontrola kvaliteta;
 • sistemi upravljanja.

Nivo standardizacije može biti:

 • interni (lokalni) ;
 • granski;
 • nacionalni (JUS, SCS, SRPS, DIN, BS,…) ;
 • reginalni (EN) ;
 • međunarodni (ISO).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese