Odlomak

}Fizičke metode sterilizacije su:

}- sterilizacija vlažnom toplotom: sterilizacija kuvanjem i sterilizacija vodenom parom pod pritiskom

}- sterilizacija suvom toplotom: sterilizacija vrelim vazduhom i spaljivanjem (flambiranjem)

}

}  Hemijske metode sterilizacije su: pomoću hemijskih rastvora i pomoću para hemijskih materija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Zdravstvena nega Jagoda Stojiljkovic
  • Školska godina: Jagoda Stojiljkovic
  • Skripte, Medicina, Ostalo
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari