Odlomak

Strategijski menadžment predstavlja pristup u upravljanju preduzećem, koji polazi od jasno definisanih ciljeva, adekvatnih resursa za njihovo dostizanje i od traženja i korišćenja šansi, koje ne moraju biti vezane za prirodu tekućeg poslovanja preduzeća. Faktički se odnosi na odlučivanje o strategijama i na planiranje – kako bi izabrana strategija trebalo da se sprovede.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 6 stranica
  • Strategijski Menadžment -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Filološki fakultet  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari