Odlomak

U radu su sagledani strukturalistički i semiotički aspekti komunikacije kroz jezička i književna istraživanja vršena tokom godina. Književno delo je dugo bilo posmatrano sa jednog ili manjeg broja aspekata, dok se kroz razvoj književnosti i jezika javlja novi pristup delu kao umetnosti pa tako i jeziku. Struktura je objašnjena kroz raščlanjivanje jezika kao i objašnjavanje nivoa jezika, objašnjavanje značaja znaka i njihovih međusobnih odnosa. Kroz dalje raščlanjivanje objašnjena je uloga semiologije i njen značaj u jeziku i književnosti. Pitanja na koja ovaj rad teži da odgovori jesu: Šta je to književnost? Koje značenje nose pojmovi simbol, znak, zatim tekst i intertekst? Kakav je nekad bio pogled na komunikacijski kod književnosti, a kakav je on danas? Ovo su samo neka pitanja postavljena u radu. Neka od njih su opšta i tiču se same prirode književnosti, i kao takva donose sa sobom više odgovora i pristupa. Kao cilj ovog rada sagledan je i odnos semiotike i strukturalizma u međusobnom odnosu i njihovom ishodu gledano sa aspekta komunikacije, prateći istorijski tok počevši od fenomenologije idući ka intertekstu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari