Odlomak

Porodična preduzeća igraju veoma značajnu ulogu u rastu privrede. Porodično preduzeće, najjednostavnije rečeno, je ono u kome preko 50% vlasništva drži jedna porodica ili ista upravlja i kontroliše poslovanje. Porodično poslovanje ima svoje specifičnosti; ljudi koji su zaposleni u preduzeću su u krvnom srodstvu, pa učešće članova porodice u poslovanju i ojačava isto.
Svi ti članovi porodice odvajaju svoje vreme i ulažu svoj trud u razvijanje poslovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari