Odlomak

ŠTA JE SUŠTINA SWOT ANALIZE?

Organizovanje i korišćenje malih delova informacija dobijenih na osnovu analize situacije je SWOT analiza (snage, slabosti, prilike i pretnje). SWOT analiza obuhvata i unutrašnje i spoljašnje okruženje firme. Na unutrašnjem planu, upućuje na jake i slabe strane firme u ključnim kategorijama, kao što su: finansijski učinak i novčana sredstva, sposobnost ljudi, olakšice u proizvodnji i kapacitet proizvodnje, udeo na tržištu, opažanja potrošača, kvalitet proizvoda, upotrebljivost proizvoda i organizaciona komunikacija. Procena spoljašnjeg okruženja uređuje informacije o tržištu (potrošači i konkurencija), ekonomskim uslovima, socijalnim trendovima, tehnologiji i državnim propisima. Kada je pravilno sprovedena SWOT analiza može da dovede do procesa stvaranja funkcionalnog marketing plana. SWOT analiza može biti posebno korisna u otkrivanju strateških prednosti koje se mogu iskoristiti u marketing strategiji.

Akronim sastavljen iz početnih slova objašnjava osnovu SWOT analize, a to su:

 1. Strenghts – snage, prednosti
 2. Weakness – slabosti, nedostaci
 3. Opportunities – šanse, prilike
 4. Threats – opasnosti, pretnje

SWOT analiza je jednostavan, jasan model koji određuje pravac delovanja i služi kao katalizator u razvijanju dobrog marketing plana. Osim toga, SWOT analiza daje odgovarajuću procenu između onoga šta firma može i ne može da uradi (snage i slabosti) i uslova sredine koja radi za i protiv firme (prilike i pretnje). Rezultati do koji se dolazi SWOT analizom utiču na strategijski izbor.

 

 

Osnovne prednosti SWOT analize:

Jednostavnost. Nije potrebna posebna obuka ili tehničke veštine. Analitičaru je potrebno samo globalno razumevanje firme i industrijske grane kojoj firma pripada. Kad firme uvide ovu prednost SWOT analize, kao rezultat nastaje smanjivanje ili ukidanje glomaznog, a i skupog odeljenja za strateško planiranje. Ova odeljenja obično popunjavaju visoko obučeni službenici koji imaju veliku analitičku moć, ali se malo razumeju u biznis ili industriju za koju planiraju.

Niže cene. Skupe obuke i u nekim slučajevima, čitava odeljenja za planiranje mogu se smanjiti ili potpuno ukinuti zahvaljujući jednostavnosti SWOT analize.

Fleksibilnost. Da bi se uspešno koristila nije potreban širok sistem marketing informacije ili interne mreže. Ipak, SWOT analiza je sposobna da unese izlazne podatke bilo kog sistema informacija u strukturu planiranja.

Integracija. SWOT analiza ima sposobnost da integriše i sintetiše različite izvore informacija. Može da pomogne vođenju tima za planiranje ka dogovoru, budući da ona razotkriva i uzburkava naša potencijalno štetna neslaganja.
SWOT pomaže da se ove različite informacije transformišu od slabih strana procesa planiranja do njegovih najjačih strana.

Saradnja. SWOT analiza podstiče saradnju i otvara razmenu informacija između menadžera različitih funkcionalnih oblasti. Saradnja pomaže u otkrivanju i uklanjanju potencijalnih štetnih neslaganja i popunjava praznine u analizi i pre dostizanja pravog stadijuma planiranja – procesa razvoja marketing strategije.

SWOT analiza je jednostavna, korisna i logična. Način na koji je SWOT analiza upotrebljena odrediće da li je od koristi marketing planiranju ili gubljenje vremena za menadžment.

 

 
NA KOJI NAČIN SE MOŽE OFORMITI SWOT MATRICA?

Svaka SWOT matrica se sastoji od četiri polja. Ona nam omogućavaju da prilikom neke analize možemo izvršiti rangiranje informacija koja dovode do zaključaka. Neophodno je da se svako polje podjednako razvija. Znamo da je to potpuno nemoguće ali treba raditi u tom pravcu da se elementi slabih i jakih strana približe što više. Slabe strane i pretnje koje se ne mogu promeniti trebalo bi smanjiti i poništiti.
Treba izvršiti rangiranje i važnost svakog elementa, ali se akcenat stavlja na percepciju potrošača a ne analitičara. Ukoliko nema mogućnosti da se prikupi percepcija za potrošača tada se vrši rangiranje na intuiciji i stručnosti. Dominirajuće snage se naglašavaju i postaju konkurenska prednost kao što je na primer, slučaj da se u graževinskoj industriji poskupi kvadratni metar stana. Ovo je bitna informacija za graževinsku industriju,a li manje bitna za poljoprivredu. Nakon rangiranja i važnosti svakog elementa treba se usresrediti na traganje za konkurentskim prednostima. Ključne i jake stvari se pretvaraju u sposonosti koje dozvoljavaju firmi da slući potrebama potrošaća bolje nego konkurencija.

Opšti elementi za izgradnju konkurenske prednosti su:

 • Superiorni kvalitet
 • Superiorni odyiv potrošača
 • Superiorna inovacija
 • Superiorna efikasnost

Većina potrošača donosi odluke o kupovini na osnovu svog vođenja firme bez obzira na činjenice.

Izvori konkurentske prednosti su:

 • Odnosi ( sa potrošačima, dobavljačima, udrućenjima)
 • Pravo( patenti, zaštitni znak)
 • Proizvod (ekskluzivnost, kvalitet)
 • Cena ( niski troškovi proizvodnje, jeftina distribucija)
 • Promocija ( veliki budžet za promosiju, kreativnost, velika prodajna snaga)
 • Distribucija ( efikasan sistem distribucija i informavija)
 • Zaposleni ( razvijena korporacijaiona kultura)

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese