Odlomak

UVOD
Svetska banka je međunarodna finansijska institucija koja obezbeđuje finansijsku i tehničku pomoć u zemljama u razvoju, za razvoj programa koji ima za cilj smanjenje siromaštva. Razlikujemo Svetsku banku od Svetske bankarske grupe. Svetska banka obuhvata samo dve institucije:

  •     Međunarodnu banku za obnovu i razvoj – International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
  •     Međunarodnu asocijaciju za razvoj – International Development Association (IDA)

Svetska bankarska grupa obuhvata pored ove dve uključuje još tri:

  •     Međunarodnu finansijsku korporaciju – International Finance Corporation (IFC)
  •     Multilateralna agencija za garantovanje investicija – Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
  •     Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova – International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Svetsku bankarsku grupu čine ovih pet institucija koje su u vlasništvu 185 zemalja članica.

 

 
1. MEĐUNARODNA BANKA ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ
(THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT – IBRD)
IBRD je snovana 1945. godine i čine je 184 zemlje članice, koje odlučuju o njenom radu jer su u vezi sa finansijskim doprinosima IBRD-a, koji se baziraju na relativnoj ekonomskoj snazi svake od zemalja članica. Ona je usmerena na smanjenje siromaštva u zemljama sa srednjim dohotkom i siromašnijim zemljama kojima se isplati davati kredite, garancije i nefinansijske – analitičke i savetodavne – usluge. Ona potpomaže njihov razvoj kroz zajmove koji se finansiraju od prodavanja AAA-rangiranih deonica na svetskom finansijskom tržištu. Dok IBRD zarađuje manji deo od ovakvih pozajmica, veći deo prihoda prikuplja od pozajmica svog kapitala. Ovaj kapital se sastoji od rezerva koje se nagomilavaju tokom godina. Niskokamatne zajmove na tržištu novca i dobre uslove otplate za svoje klijente, omogućava joj finansijska moć koju je stekla zahvaljujući svojim prihodima kojima je finansirala nekoliko razvojnih aktivnosti. Duži period otplate duga imaju zemlje koje pozajmljuju od IBRD-a, nego kada bi pozajmljivale od komercijalnih banaka (15 do 20 godina sa 3 do 5 godina grejs periodom). Vlade ovih zemalja pozajmljuju novac za specifične programe, fokusirane na smanjenje siromaštva i na ekonomski razvoj koji bi omogućio bolje uslove života stanovnicima ovih zemalja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari