Odlomak

 

Taksa je fiskalni prihod koji država naplaćuje od pravnih i fizičkih lica kao novčani ekvivalent za usluge koje čine administrativni, sudski, carinski i drugi organi države na svim nivoima njene organizovanosti.
Dok su nekada bile značajan izvor javnih prihoda, danas takse učestvuju sa relativno malim postotkom u ukupnim fiskalnim prihodima savremenih država. Vremenom se pokazalo da su takse manje izdrašan izvor prihoda od poreza i manje prilagodljiv konjunkturnim privrednim kretanjima.
Usluge koje pružaju državni organi i ustanove omogućavaju pravnim i fizičkim licima da stvore uslove za sticanje određenih prava, na primjer, prava na obavljanje neke privredne djelatnosti ili da obezbjede, na primjer, neophodna dokumenta, rješenja, potvrde, dozvole i uvjerenja.

Pojam

Takse su oblik prikupljanja prihoda države poznat već i u robovlasničkim (npr. u Rimu) antičkim državama i u feudalnim državama. Tako su se u robovlasničkim državama naplaćivale sudske takse, takse za pristup u hramove gdje se prinosila žrtva bogovima, takse za upotrebu vode u privredne svrhe i sl. Plaćanje taksa u feudalnoj državi i opsega taksene obaveze, umnogome su ovisili o snazi vladara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Finansijsko pravo Prof.dr. Bejatović Milorad
  • Školska godina: Prof.dr. Bejatović Milorad
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari