Odlomak

1. UVOD

Na finansijskim tržištima imamo razne instrumente za finansiranje, investiranje i kontrolisanje rizika. Među njima postije i finansijski derivati koji su nastali kao potreba zaštite od rizika promene cena finansijskih aktiva. Tržišta finansijskih derivata su sastavni deo tržišta kapitala, nazivaju se terminska tržišta, a često se kvalifikuju kao „egzotična“ tržišta. 1960. je došlo do sazrevanja terminskog tržišta kada je 4 miliona terminskih ugovora u SAD promenilo svoje vlasnike. Samo u razdoblju od 1980. do 1989. zabeležen je skok sa 98 na 276 miliona zaključenih transakcija terminskih ugovora, 1990. taj broj je premašio 300 miliona, a 2000. jednu milijardu. Razvoj terminskog tržišta bio je najintenzivniji u SAD, a vrlo brzo se počeo širiti i u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj i posebno Japanu. Početkom 1995. godine u svetu je postojalo 70 terminskih berzi. Čikaška berza jenajveće terminsko tržište na kojem se odvija polovina svetskih terminskih ugovora. Sastoji se od berze robe (Chicago Board of Trade – CBOT) i berze opcija (Chicago Board Options Exchange – CBOE). Robna berza osnovana je 1848. kao jedinstveno mesto za kupoprodaju žitarica.Članovi robne berze su proizvođači žitarica, prerađivači, izvoznici, banke i ostale finansijske institucije, brokerske i trgovačke kuće. Razvojemtrgovine opcijama javila se potreba za organiziranim tržištem terminskim ugovorima nepoljoprivrednih proizvoda, pa je 1973. osnovana Čikaška terminska berza (CBOE), koja jepostala najveće organizovano svetsko tržište opcijama na deonice i državne obveznice. Članovi mogu poslovati kao brokeri koji trguju u svoje ime, a za tuđi račun i kao trgovci kojima je zadatak da usklađuju tržište smanjenjem raspona između ponuđene i tražene cene (market makers).

 

 

 

2. POJAM TERMINSKOG TRŽIŠTA I FINANSIJSKIH DERIVATA

Terminsko tržište (Forward Market) je specifično finansijsko tržište u kojem se, za razliku od drugih tržišta izvršenje obaveze obavlja u budućnosti. Na terminskom tržištu se trguje finansijskim derivatima, a to suinstrumenti čija vrednost zavisi o kretanju nekog drugog instrumenta. Najčešćese povezuju s tržištem imovine, pa se stoga nazivaju i derivatimaimovine. Isplate po derivatnim instrumentima zavisne su o prethodno izdanim vrednosnicamaili drugoj imovini. Financijski derivati uglavnom obuhvataju sporazum između dve strane o razmeni standardne količine aktive ili novčanog toka po unaprijed utvrđenoj ceni i na određeni dan u budućnosti.Budući da se na termiskom tržištu trguje derivatima, proizlazi kao prvo da mora postojati ili nastati finansijski instrument, a zatim iz tog postojećeg ili nastalog instrumenta biti izveden drugi finansijski instrument koji je predmet trgovanja na ovom tržištu. Derivirani finansijski instrumenti su hartije od vrednosti ili ugovori čija se vrednost menja prema promenama vrednosti finansijskog instrumenta ili drugog pravnog posla iz kojeg su izvedeni.
Finansijske derivate možemo podeliti na:

  •     Terminske derivate koji obuhvataju rokovne ugovore, terminske ugovore i svop ugovore,
  •     Opcione derivate koji obuhvataju tradicionalne opcije, opcije na svopove i ugovore osmanjenju rizika kretanja kamatnih stopa i
  •     Egzotične derivate koji predstavljaju novije oblike financijskih derivata sa složenijim karakteristikama plaćanja. Ovi se derivati javljaju najčešće u obliku opcija i to: barrier option -opcija koja počinje ili se gasi kad se stekne određeni uslov, binary option-all or nothing option – opcija kod koje se isplata obavlja jedino u slučaju nastanka osiguranoga slučaja, te multifactor (rainbow option) opcija koja se zasniva na različitim indeksima ili na vodećim vrednosnicama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese