Odlomak

Kako bi što bolje razumeli materiju koju ću pokušati da obradim u ovom radu prvo ću objasniti postupnost, vrste i sam tok krivičnog postupka kao i njegove faze i stadijume. Krivični postupak se sastoji iz stadijuma, odnosno faza koje se ostvaruju postupno. S obzirom da su krivične stvari različite, to je i sam ovaj tok ostvarivanja ovih faza različit, zbog čega dolazi do različitih postupaka. Postoje dve vrste postupaka: redovni i posebni krivični postupak.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Krivično procesno pravo 2 prof. dr Ivan Joksić
  • Školska godina: prof. dr Ivan Joksić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari