Odlomak

  • I glavi Trgovina i trgovinska politika, analiziran je proces razmjene i ekonomska nužnost obavljanja trgovine, zatim odnos trgovine i tržišta i na kraju je obrađena trgovinska politika.
  • II glavi Sistem i struktura trgovine , definisan je pojam i razvoj trgovine, zatim obrađen razvoj i diversifikacija potrošnje, kao i trgovina na veliko i malo.
  • III glavi Forme i način nastupa na tržištu, obrađen je nastup na tržištu i struktura maloprodajnih objekata.
  • IV glavi Trgovinski marketing, definisan je marketing koncept , sistem i struktura kanala prodaje, posebno su analizirani odnosi u kanalu prodaje i porast uticaja maloprodaje.
  • V glavi Marketing logistika, obrađena su pitanja skladištenja, špedicija i transport, kao i unapređenje i racinalizacija fizičke distribucije.

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 43 stranica
  • Trgovinski menadzment Zorka Grandov
  • Školska godina: Zorka Grandov
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari