Odlomak

Tržište je područje na kojem se, pod uticajem ponude i tražnje, razmenjuje roba po ceni koja ima tendenciju da se oblikuje kao jedinstvena cena. Pojam tržišta podrazumeva skup odnosa ponude robe, s jed strane, i tražnje za tom robom, s druge strane
U savremenoj ekonomskoj teoriji pojam tržišta određuje se kao odnos ponude i tražnje, kao stalno sučeljavanje robnih i kupovnih fondova, tj. kao skup svih pojedinačnih odnosa razmene robe i novca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Prokuplje,  Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari