Odlomak

Lizing industrija u modernom smislu razvijena je pedesetih godina XX veka u SAD. Na teritorijama Srbije, posao finansijskog lizinga pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu, koji je odnet u maju 2003. godine, čime je stvoren zakonski okvir za razvoj ove aktivnosti. Izmene i dopune ovog zakona kojima je Narodna banaka Srbije odrešena kao industrija koja izdaje dozvole za obaljanje poslova finansijskog lizinga, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja, vrši nadzor nad poslovanjem davaoca finansijskog lizinga i preduzima korektivne mere, donete u julu 2005. godine.

U ovom radu biće objašnjeno šta je to lizing i kakva je njegova pravna priroda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari